آرشيو

  • 12/بهم/1392 - 12:08
    معاون پژوهشی بسیج جامعه زنان کشور از برگزاری مسابقه "لشگری از فرشتگان» خبر داد و گفت: این مسابقه با هدف تبیین پیام مقام معظم رهبری به کنگره 7 هزار شهید زن کشور برگزار می شود.