تاریخ انتشار:95/11/10 - 13:16
شماره مطلب:1395111041215
تعداد نظرات:0

میل به زندگی جاودان و رسیدن به قدرت بی زوال 2 عامل گمراهی انسان

خداوند در قرآن کریم به همه ی انسان ها خطاب می کند و می فرماید که زشتی های باطنی شما جز با لباس تقوی پوشانیده نمی شود، همان لباسی که در سرشت و فطرت شما وجود دارد پس مبادا شیطان شما را بفریبد و این لباس را از تن شما در آورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس،شیطان موجود شرور و دور شده از خیر و خوبی هاست. این نام فقط مخصوص ابلیس نیست ولی چون او به شدت از رحمت خدا رانده و دور شده و مظهر شرارت و دوری از خیر است به حق می توان او را شیطان خواند.

طبق آیات قرآن کریم شیطان از 4 طرف در کمین انسانهاست:

از پیش رو؛ حوادثی است که در آینده به سراغ  انسان خواهد آمد اعم از حوادث لذت بخشی که انسان آرزوی آمدن آن را دارد یا حوادث ناگواری که انسان از آنها می ترسد. هر دوی این حوادث می تواند کمین گاه انسان باشد. چه آرزوهایی که انسان را به گناه نینداخته و چه ترس های موهومی که انسان را از خیر و ثواب باز می دارد.

منظور از پشت سر، فرزندان و نسل آدمی است زیرا انسان گمان می کند که بقای او به بقای آنان وابسته است و شادی و ناراحتی او بستگی به شادی و ناراحتی فرزندانش دارد. بنابراین به خاطر آنان به جمع آوری مال از حلال و حرام می پردازد و چه بسا بخاطر زندگی دنیایی فرزندان خود را جهنمی کند.

منظور از طرف راست، بعد مثبت آدمی یعنی دین داری است. ممکن است شیطان از راه دین وارد شود و مبالغه و افراطی گری در برخی از امور دینی را پیش انسان آراسته کند و او را به انجام کارهایی وا دارد که خدا هم آن را واجب نکرده و از این را ه انسان را جهنمی کند یعنی دین را با زینت بخشی گمراهی و خوب جلوه دادن شبهات خراب کند.

مصود از طرف چپ، بی دینی است .شیطان ممکن است از راه شهوت  وارد و انسان را به شهوت رانی و انجام گناهان و هوس بازی وا دارد و از این راه انسان را جهنمی کند و در کل یعنی لذت های دنیا را دوست داشتنی و شهوت ها را بر دل غالب کند.

نکته دیگر اینکه وسوسه های شیطان است که زشت را در نظر زیبا می کند یا با استفاده از عوامل گوناگون خارجی اعمال زشت را زینت می دهد

خداوند به شیطان دستور داده که انسانهایی را که از او پیروی می کنند گمراه کند و تمام توان خوش را در این راه بگمارد. البته این دستور امر تهدیدی است همان طور که به شخصی که هدایت پذیر نیست و دست از نافرمانی بر نمی دارد گفته می شود" برو هر کاری می خواهی بکن". اما خداوند دست شیطان را در اجرای نقشه اش باز نگذاشته و در همان ابتدا این پندار خام را که ابلیس تسلط کامل بر انسان ها پیدا خواهخد کرد از مغز او بیرون کرده و انکه ابلیس و لشکر او هرگز نمی توانند کسی را به فساد و تباهی مجبور کنند بلکه کار آنها تزئین گناه و فریب کاری و دعوت به شر و بدی است و تصمیم نهایی با خود انسان است.

از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که وسوسه های شیطان هرگز اختیار و آزادی اراده انسان را نمی گیرد بلکه او یک دعوت کننده بیش نیست و این انسان ها هستند که با اراده خود دعوت شیطان را می پذیرند؛ منتها ممکن است زمینه های قبلی و تداوم کار خلاف انسان را به جایی برساند که نوعی حالت سلب اختیار در برابر وسوسه های در وجود او پیدا شود.

شیطان به همه کسانی که گناهان خویش را به گردن او می اندازند و او را عامل انحرافات خود می شمرند و به او لعنت می فرستند و این منطق عوامانه را که گروهی از گناهکاران برای تبرئه خویش دارند می کوبد.

بدیهی است که خداوند هرگز شیطان را گمراه نکرده بود بلکه این نسبت شیطنت آمیزی بود که ابلیس صادر کرد برای اینکه خود را تبرئه کند و توجهی برای اغواگری خود ترتیب دهد و این رسم ابلیس و همه شیطان هاست که اولا گناهان خویش را به گردن دیگران می افکنند و ثانیا می کوشند اعمال زشت خود را با منطق های غلط توجیه کنند و نه تنها در برابر بندگان خود بلکه در برابر خود خدا که از همه چیز آگاه است.

شیطان تمایل آدم را در نظر گرفت و به اینجا رسید که او میل به زندگی جاودان و رسیدن به قدرت بی زوال دارد از این رو برای کشاندن او با مخالفت فرمان پرودرگار از این 2 عامل استفاده کرد به تعبیر دیگر همان گونه که خداوند به آدم وعده داد که اگر شیطان را از خود دور کنی همیشه در بهشت مشمول نعمتهای پروردگارت خواهی بود، شیطان نیز در وسوسه هایش روی همین نقطه متمرکز شد.

منابع:

سوره بقره/14

سوره اعراف/17-27

سوره ابراهیم/22

سوره حجر/39-41-42

سوره اسرا/64-65

طه/120

 

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.