کد خبر: 176954                      تاريخ انتشار: 1402/09/06 - 09:19
فیلم
گفتگو با یکی از فعالین پایگاه بسیج ساوه
 
خبرنگار خبرگزاری زنان در ساوه با سمیه هاشمی از فعالین پایگاه بسیج رضوان پانزده موفق که در عرصه آموزش وتوانمند سازی بانوان در اقشار مختلف بصورت جهادی در حال خدمت رسانی می است، به گفتگ. پرداخته است.