کد خبر: 191725                      تاريخ انتشار: 1403/01/16 - 20:50
هميشه خواب روزه دار عبادت نيست؛ وقتي که پاي صهيونيست در ميان باشد
 
هميشه خواب روزه دار عبادت نيست، گاهي خيانت است! مثلا وقتي که پاي صهيونيست در ميان باشد...