کد خبر: 191961                      تاريخ انتشار: 1403/01/22 - 22:06
فیلم| حس خوب بندگی
 
نخستین خاطرات در ذهن‌ها، مثل نخستین نماز، روزه و میهمانی همیشه ماندگارترین خاطرات هستندو با پایان ماه بندگی حس خوب ماندگار می شود. حال و هوای دختران روزه اولی ساوجی را مشاهده نمایید.