کد خبر: 192579                      تاريخ انتشار: 1403/02/11 - 10:00
فیلم
گفتگو با دختر جوان دهه هشتادی در مورد اجرایی شدن طرح نور
 
از استان مرکزی شهرستان ساوه؛ خبرگزاری زنان در ساوه با دختر جوان دهه هشتادی در مورد اجرایی شدن طرح نور به گفتگو می پردازد.
 
از استان مرکزی شهرستان ساوه؛ خبرگزاری زنان در ساوه با دختر جوان دهه هشتادی در مورد اجرایی شدن طرح نور به گفتگو می پردازد.