کد خبر: 192773                      تاريخ انتشار: 1403/02/13 - 08:13
یک استاد دانشگاه گفت:
زن از نظر استاد مطهری، وجودی با هویت اجتماعی متعالی است
 
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هویت زن و مرد از نظر استاد مطهری در کمالات انسانی مشترک است، گفت: استاد مطهری با توجّه به حضور موثر زنان در عرصه های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آنان بر فعالیت های اجتماعی مردان، زن را وجودی با هویت اجتماعی متعالی قلمداد می کند .
 
یزد:حمیده رسولی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که شهید مطهری هستی را از آن خدا می داند و تحت تاثیر مبدا هستی شناسی هویت زن و مرد را در کمالات انسانی مشترک می داند ، گفت: وی در خصوص جایگاه اجتماعی زنان در جامعه چنین می گوید:" جامعه اسلامی بدون مشارکت زنان قابل دوام نیست" .

وی افزود:شهید مطهری علیرغم تاکید برلزوم حضور زنان در جامعه به کیفیت حضور در جامعه توجه دارد و بر اساس نظریه استاد زنان هم در شکل گیری و هم در پیروزی نهضت اسلامی نقش مستقیم داشته اند .مانند زنان صدر اسلام که زنان هم در بعد تربیت فرزندان و همراهی حضور همسران در جنگ یاریگر رسول خدا (ص) بودند و هم زنانی مثل نسیبه جراح نقش مستقیمی در صحنه های جهاد داشته اند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همین الگوهای ملموس باعث شد تا استاد با جرأت از منطق متعال اسلام دفاع کند ،چرا که اسلام با شرکت زن در مجامع با حفظ حریم مخالفتی ندارد. سنت رسول خدا (ص) این بود که زنان از شرکت در مجامع و مجالس منع نمی شده اند اما همواره اصل حریم رعایت شده است.راستی قلب سلیم تصدیق میکند که راه اسلام راه معقول است وهیچ گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجودنیامده است دکتر رسولی تاکید کرد:درعین اینکه اسلام نهایت مراقبت رابرای پاکی روابط جنسی به عمل اورده است وکاری کرده است که اگردورازهمه افراط وتفریط اجراشودهم روحیه ها سالم میماند وهم روابط خانواده هاصمیمی ترمیشودومحیط اجتماع هم برای فعالیت صحیح زن ومرداماده تر میشود.

رسولی در پایان این گفت و گو اقزود: استاد شهید مرتضی مطهری، با توجّه به حضور موثر زنان در عرصه های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آنان بر فعالیت های اجتماعی مردان، زن را وجودی با هویت اجتماعی متعالی قلمداد می کند و با تأسی از آیات قرآنی و احادیث و تعالیم اسلامی برای زن، جدا از جنسیت او، ارزش و اعتبار فردی و اجتماعی والایی قائل است.
انتهای پیام/*