«زن، زندگی، آزادی» در غرب / قسمت اول

روایتی مستند از عملی شدن شعار "زن ، زندگی ، آزادی " در غرب توسط استاد سید هاشم میرلوحی .
کد فیلم : 144194
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 12:35 - 1401/10/17