نقاشی زیبای طبیعت در روستای گرکین استان قزوین

بالاپوش برف، تصاویر زیبایی را در طبیعت بکر روستای گرکین استان قزوین خلق کرده است.

عکس از: طنین یاس
تاریخ : 13:12 - 1401/10/27