زنان و سیاست
V
آرشیو
زن زندگی آزادی به سبک رسانه های ضدانقلاب / متجاوزانی که شعار حمایت از زنان می‌دهند
اخراج «سیما ثابت» مجری شبکه ضدانقلاب ایران اینترنشنال جنجال بسیاری در اردوگاه معاندین بر پا کرده است. وی که بیانیه‌ای در خصوص خروج از این شبکه معاند منتشر کرده است در ابتدا در لفافه مطرح کرد که برای حفظ کرامت خود از این شبکه مجبور شده خارج شود.