امیر عبدالهیان شخصیتی بی حاشیه، اخلاق‌مدار و فوق‌العاده با درایت بود
یک استاد دانشگاه گفت : واکنش دنیا نسبت به حادثه شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت همراه ایشان و ابراز همدردی از طرف مجامع بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ آفریقا، آسیا، اروپا و تمام همسایه‌های ایران نشان از کارامدی دولت و روابط خارجی ایران دارد .