زنان و سیاست
V
آرشیو
حضور مردم ایران پای صندوق های رأی صد در صد بر آینده مردم منطقه و جهان اسلام تأثیر می گذارد
فرشته روح افزا با با اشاره به اینکه برگه های رأی را نباید کوچک بشماریم خاطرنشان کرد : ما با رأی دادن خود مستقیم به خود فرد رأی می دهیم و امروز وظیفه ما رأی دادن است و مردم ما واقعا در انقلاب و مراحل آن خوش درخشیدند و این یک عادت صحیح مردم ما است و این می تواند صد در صد در آینده منطقه و بیداری مردم جهان اسلامی تأثیرگذار باشد .