کرمانشاه
V
آرشیو
از آثار باستانی قصر شیرین چه می دانید ؟ /نهر شاه گدار و کاخ خسرو تا کاروانسرای عباسی
کاخ خسرو که ساخته خسرو پرویز ساسانی برای همسرش شیرین بود، واقع در نخلستان‌های ‌‌‌‌قصر شیرین است که اکنون از آن جز ویرانه‌‌‌‌ای باقی نمانده است. البته با وجود ویرانی‌های بسیار‌‌‌، هنوز در قسمت‌هایی از بنا ایوان‌های بازمانده از آن نمایان است.