برگزاری مراسم عزای سیدالشهدا و روضه خانگی به ذات اجر جهاد دارد
یک فعال روضه های خانگی با بیان اینکه وضه های خانگی اثرات اجتماعی ،اخلاقی،فراوانی دارد،صمیمیتی بین اعضای خانواده ،فامیل دوستان همسایگان شکل می‌گیرد، گفت: برگزاری مراسم عزای سیدالشهدا و روضه خانگی به خودی خود اجر جهاد دارد.