عکس
V
آرشیو
بارش برف در زاهدان /  انتظار 8 ساله کشاورزان به پایان رسید
این روزها مردم زاهدان از کودکان گرفته تا بزرگسالان از زن تا مرد با رفتن به دل طبیعت ، میان برف و باران شادی زمستانی را تجربه می کنند که در آن امید بهاری سرسبز و سیراب جریان دارد .