عکس
V
آرشیو
جشن تکلیف سیاسی رای اولی‌های دختر در سنندج
معمولا در همه انتخابات‌ها تعدادی از رای دهندگان افرادی هستند که برای نخستین بار می خواهند وارد عرصه سیاسی شده و در تعیین سرنوشت کشور و مملکت خود سهیم شوند.