عکس
V
آرشیو
عکس نوشت / فرازهایی از وصیت نامه امام به آحاد مردم و اقشارهای مختلف
‏‏امام خمینی نگارش وصیتنامۀ سیاسی الهی خویش را ـ که در حقیقت پیام جاوید ایشان و‏‎ ‎‏خلاصۀ همه وصایا و پیامهای زندگی پربرکتشان می باشد خطاب به همه مردم و اقشار مختلف نوشته اند که در این عکس نوشته ها به بخشی از وصایای ایشان پرداخته ایم.