اهمیت و تأثیر فعالیت کشنگران فضای مجازی زن در پشبرد اهداف جبهه انقلاب
در شرایط فعلی، فضای مجازی و کنشگری در آن به بخش مهمی از زندگی افراد تبدیل شده، ضمن آن که وجود شبهات گوناگون، حضور در این فضا را جدی تر کرده و در این فضا تعاملات متعدد و متفاوتی وجود دارد که در واقع آن کنش‌هایی که در فضای واقعی داشتیم را اینک در فضای مجازی داریم.