زن و خانواده
V
آرشیو
روایت بانوی جهادگری که رسالت فداکاریش را به حد کمال رسانده است
بانوی جهادگر شهرستان قرچک چند سالی است که علاوه بر پرستاری از همسر جانبازش، با راه اندازی یک گروه جهادی به نام همسر شهیدش "محمد گرجی" و تاسیس خیریه ای، رسالت فداکاری خود را به حد کمال رسانده است.