جایزه ویژه «نقش بانوان تمدن‌ساز» به خبرنگار زنان نیوز گلستان رسید
سمیرا رجبی خبرنگار خبرگزاری زنان نیوز به عنوان خبرنگار برتر در حوزه توجه به نقش و جایگاه بانوان در تمدن نوین اسلامی در دومین جشنواره ملی تخصصی رسانه‌ای تقریب خوش درخشید.