اجتماعی
V
آرشیو
شهرت بد عدد ۱۳ از کجا آب می‌خورد؟
طبق گفته شرکت Otis Elevator، از هر ۷ ساختمان مرتفعی که ساخته می‌شوند، آسانسور ۶ ساختمان مرتفع عدد ۱۳ و طبقه ۱۳ را از فهرست خود حذف کرده‌اند.