آشپزی و تغذیه
V
آرشیو
دمی گوجه با ته‌انداز مرغ زعفرانی، یک غذای با شخصیت و خاص!
دمی گوجه با ته انداز مرغ زعفرانی نوعی روش پخت دمی گوجه است که با ته‌دیگ مرغ پخته می‌شود و بسیار خوشمزه و مجلسی است.