کارآفرینی و تولید ملی
V
آرشیو
عهد بستم که برای مناطق محروم، اشتغال آفرین باشم
یک بانوی جهادگر خرمشهری گفت: آموزش های من خودجوش و دلی است و زیر نظر سازمان خاصی کار نمی کنم و در واقع با خودم عهد بستم که برای مناطق محروم اشتغال آفرینی کنم و در فصل تابستان روپوش دانش آموزان را به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار دهم.