زنان هنرمند حلقه اتصال فرهنگ ، هنر و هویت/ روستای متکازین هزار جریب فصل مشترک اقتصاد و فرهنگ
زنان که نیمی از جمعیت این منطقه را شامل می شوند، حلقه ی اتصال فرهنگ،هنر و هویت، از گذشته تا امروز بوده اند.در این میان ،زنان روستای متکازین را می توان نمونه ای از زنان هنرمند و پرتلاش منطقه دانست