کارآفرینی و تولید ملی
V
آرشیو
نقش کلیدی زنان در کسب و کار/ لزوم مانع زدایی از حضور زنان در بازار اشتغال
زنان به عنوان فعالترین قشر در کسب و کارهای خانگی علاوه بر حضور فیزیکی و فروش به صورت مستقیم با شیوه های دیگر و به طور غیر مستقیم نیز فعالیت دارند. نکته مهمی که در این بین می بایست به آن اشاره کرد این است که مانع زدایی از فعالیت و حضور زنان در کسب و کار است.اولین مانع را می توان مانع ذهنی و فرهنگی دانست که به عنوان ریشه ای ترین دلیل تلقی می گردد.