کارآفرینی و تولید ملی
V
آرشیو
کار فرش دست بافت و تابلو فرش نباید از رونق بیفتند، بانوان کارآفرین فرش بافی نیازمند حمایت هستند
کارآفرین موفق صالح آبادی با بیان اینکه "کار فرش دست بافت و تابلو فرش نباید از رونق بیفتند" گفت: بانوان کارآفرین حوزه فرش بافی نیازمند حمایت هستند تا بتوانند کار های خود را گسترش دهند.