استان ها
V
آرشیو
درخشش خبرنگار زنان نیوز در جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان
«سمیرا رجبی» خبرنگار «زنان نیوز» گلستان در هشتمين جشنواره ابوذر خوش درخشید و حائز رتبه شد.