استان ها
V
آرشیو
شهیدان پرورش یافته دامن پاک مادران بودند
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت: شهیدان پرورش یافته دامان پاک مادران بودند و خود کمک رسان پشت جبهه بودند.