فرهنگی
V
آرشیو
استطاعت در حج چیست؟
یکی از واژه هایی که برای سفر حج زیاد شنیده می‌شود، استطاعت در حج است که در این مطلب درمورد آن توضیحاتی داده شده است.