شور و شعور انقلابی مردم قزوین در راهپیمایی چهل و پنجمین سال تولد انقلاب
مردم شهید پرور و انقلابی قزوین همزمان با مردم سراسر کشور روز ۲۲ بهمن را با حضور ارزشمند و با شکوه خود جشن گرفتند.