پروژه همستر پشت پرده مدیریت افکار عمومی
تبریز-کشورهای غربی هم پیمان رژیم صهیونیستی در راستای مدیریت افکار عمومی کشورمان و عدم تمرکز ملت ایران بر انتخابات ریاست جمهوری پروژه ای بنام همستر کوین را کلید زده اند.