آذربایجان شرقی
V
آرشیو
بانوی تنیس باز آذربایجان در دومین مرحله از تور آسیا خوش درخشید
تبریز-محمدیان فر بانوی تنیس باز آذربایجان شرقی در دومین مرحله از تور آسیا مدال طلا برگردن آویخت.