بین الملل
V
آرشیو
به آمریکای واقعی سلام کنیم/ ماجرای عجیب خودسوزی اعتراضی خلبان آمریکایی در حمایت از مردم غزه
آمریکایی ها همچنین نسبت به اعطای کمک مالی و تجهیزاتی به رژیم صهیونیستی توسط دولت بایدن نیز معترض هستند و اعتراض می کنند که نمی خواهند شریک جنایات اسرائیل در غزه باشند و نمی خواهند مالیات های آنان برای عدم نابودی یک رژیم کودک کش هزینه شود.