اشغال فلسطین برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، به یک بحران و مسئله ملی تبدیل شده است / شکسته شدن چهره خیر خواه و پیگیر دموکراسی آمریکا
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان گفت: به اذعان همه رسانه های جمعی منصف دنیا، اشغال فلسطین برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده به عنوان یک بحران و مسئله در سطح ملی مطرح است که مهم ترین دستاورد آن، جنبش اخیر است هر چند همیشه جنبش ها و صداهای پراکنده ای از دل آمریکا برای مقابله با اسرائیل شنیده می شد که با سرکوب و مصادره، بایکوت می شد اما حالا تبدیل به چالش و مسئله اول برای این کشور شده است.