بین الملل
V
آرشیو
روادید با کشورهای همسایه لغو می‌شود!
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: لغو روادید با ۵ گروه از کشورها با اولویت کشورهای همسایه در دستور کار دولت است.