زنجان
V
آرشیو
برسبی جایگاه زن در سنت و سیره پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسلامی
به مناسبت سالروز شهادت پیامبراسلام (ص) و حضرت امام حسن مجبتی (ع) خبرنگار زنان نیوز در گفت وگو با آیت الله گروسی ، آیت الله قربانی و آیت الله و سید محمد حسینی زنجانی به بررسی جایگاه زنان در اندیشه های پیامبر پرداخت .