از آیین گشایش نمایشگاه ملی طراحی و دوخت کارستان در سمنان تا ثبت مالکیت معنوی و دریافت شناسه شیما برای برگزیدگان رویدادمهارتی
نمایشگاه ملی طراحی و دوخت کارستان با رویکرد «طراحی و دوخت لباس فرم مدارس» در دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان گشایش یافت.