سمنان
V
آرشیو
اعزام دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان به اردوی راهیان نور
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از اعزام بیش از 150 دانشجوی دختر و پسر این دانشگاه به اردوی راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.