چند رسانه ای
V
آرشیو
مدرس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:«زنی که از دامن او مرد به معراج می رسد»؛ زن
سیده ناهید یعقوبیان، مدرس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و فعال فرهنگی با پرداختن به خدمات انقلاب اسلامی به زنان گفت: زنی که از دامن او مرد به معراج می رسد ، زن الگوی سوم یعنی زن نه شرقی نه غربی است.