1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
کد عکس : 191457

برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری زنان ایران، جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با سفره کریمانه افطار با حضور نوجوانان و روزه اولی ها در شهرستان بهار برگزار شد.

عکس از:
تاریخ : 15:20 - 1403/01/10
دانلود آلبوم تصویری
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار
1403/01/10 - 15:20
برگزاری جشن بزرگ میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) همراه با افطار روزه اولی ها در شهرستان بهار