مرکزی
V
آرشیو
جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و تمامیت ارضی خود با کسی شوخی ندارد
کارشناس مسائل سیاسی گفت: عملیات وعده ی صادق به دنیا ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدید و یا اقدام علیه منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را قاطعانه و با اتکاء به توان داخلی و دستاوردهای نظامی خود پاسخ می‌دهد و از هیچ قدرتی واهمه ای ندارد.