روایت خواهر شهید سید عباس الحسینی از نحوه شهادت برادرش/ 3 دعای مستجاب پدر برای پسر قبل از اعزام به جبهه
سید عباس به مغازه پدرم می رود و می گوید بابا تو سید هستی دعا کن من به سه آرزویم برسم. اول غسل شهادت کنم، دوم ساعت 5 صبح به شهادت برسم و سوم مانند امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به شهادت برسم. پدرم هم او را می بوسد و می گوید امیدوارم به آرزوهایت برسی.