طبیعت و گردشگری
V
آرشیو
این خیابان تهران ۸ اسم دارد
در زمان قاجار متولد شده و در گذر زمان اسم‌های زیادی عوض کرده، از «فیل‌خانه» و «واگن‌خانه» گرفته تا «باغ وحش» و «تلفن‌خانه».