مشاوره قبل از ازدواج، تسهیل کننده روند مهم ترین تصمیم زندگی فرد
در حقیقت یک مشاوره ازدواج تسهیل کننده روند تصمیم گیری برای مراجع هست تا بتواند در یک فضای ذهنی امن و با آرامش خاطر مهم‌ترین تصمیم زندگی خود را عاقلانه و عالمانه بگیرد.