اصفهان
V
آرشیو
جشنواره «فَردُخت» یکی از راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است + فیلم
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان با تاکید بر اینکه لباس ایرانیان حتی قبل از اسلام عفیفانه بوده است، گفت: اکنون مبارزه با پوشش عفیفانه یکی از راه‌های مورد انتخاب دشمن برای مبارزه با فرهنگ‌ها به‌ویژه فرهنگ دینی و اسلامی است.