اصفهان
V
آرشیو
انس با قرآن بهترین موفقیت برای دنیا و آخرت است/ مفتخرم رای اولی هستم
زهرا صالحی حافظ کل قرآن از اصفهان و از جوانان نخبه بهترین موفقیت دنیایی و اخروی برای جوانان را انس با قرآن و اهل بیت علیهم السلام عنوان کرد.