حماسه و مقاومت
V
آرشیو
دیدار با خانواده های معزز شهدای شهر اندیشه در روز سوم
به همین مناسبت بسیجیان حوزه های خواهر شهر اندیشه از ۳۸ خانواده شهید دیدار کردند و هدیه هایی به رسم یادبود تقدیم این عزیزان کردند.