عکسی خبرساز که یک رفتارِ مختص ایرانی‌ها را وایرال کرد
چند روز پیش، کاربری در توئیتر با به اشتراک یک عکس خاص خبرساز شد، عکسی از یک مبل که صاحبان آن ترجیح داده بودند پلاستیک روکش آن را برندارند!