تصمیم جدیدی که شهرداری تهران برای «کودکان کار» گرفت!
شهردار تهران از برچیده‌شدن بستر کودکان کار در پایتخت خبر داد.