ادبیات و نشر
V
آرشیو
«مکتب شهید سلیمانی» رسما به دروس اضافه شد
در این خبر آمده «درس آشنایی با مکتب شهید سلیمانی، برای نخستین بار به صورت آزمایشی از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در برخی از دانشکده‌های دانشگاه جامع امام حسین(ع) ارائه شده و از سال ۱۴۰۲ کلیه دانشگاه‌های کشور می‌توانند این درس را در کنار درس دفاع مقدس، برای دانشجویان رشته‌های مختلف ارائه کنند.»