ادبیات و نشر
V
آرشیو
ادبیات مقاومت، پربارترین کارنامه نقش موثر زنان در دفاع مقدس
رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان می‌فرمایند: این، عظمت اسلام است که در چهره زنان انقلابی ما، در دوران انقلاب و امروز، بحمدالله آشکار است. امام خمینی نیز در پیام پذیرش قطع‌نامه تاکید کرده‌بودند که ما در دفاع مقدس توانستیم انقلابمان را به جهان صادر کنیم و این یعنی الگوی سوم زن را هم باید از متن و بطن دفاع مقدس به جهان معرفی کرد. حال باید دید این نگاه متعالی امامین انقلاب که ریشه در آن اسلام ناب دارد چگونه در زبان هنر انعکاس یافته‌است؟ کارنامه نویسندگان و مستندسازان و فیلم‌سازان در انعکاس درست یا تحریف این جایگاه چه بوده‌است؟ در این میان پربارترین کارنامه را باید به ادبیات مقاومت داد.