کودک و نوجوان
V
آرشیو
طرح توزیع شیر مدارس در برنامه هفتم گنجانده شد
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: شیر مدارس در برنامه‌ هفتم گنجانده شده و آن‌طور که به نظر می‌رسد بودجه‌ای نیز برای این طرح تخصیص داده شده است.