حجاب و عفاف
V
آرشیو
شیوه جدید و خبرساز زن محجبه برای امر به معروف
مسؤول مجموعه مردمی دختران انقلاب با اشاره به نقش لحن خوب در جذب افراد بدحجاب و بی‌حجاب، خواستار توجه به کارهای اقناعی در این زمینه شد و به بیان خاطراتی در این زمینه پرداخت.