نگاهی بر جایگاه زنان در ادبیات آئینی ایران/ قلم و عواطف زنانه در خدمت انتقال مفاهیم و ارزش های بلند آیینی
امروزه حضور زنان در عرصه ادبیات جلوه خاصی به خود گرفته است و علی رغم دوران قبل از انقلاب در رشته فرهنگ و ادب، آنان توانسته‌اند از نردبان معرفت بالا روند و نام خود را در دفتر تاریخ ادبیات آیینی ثبت کنند. گاه زنان عاشورایی ما در مجلس با مدیحه و مرثیه سرایی پیام عاشورا و زندگی ائمه و خونخواهی دشمنان را به تصویر می‌کشانند و به گوش همگان می‌رسانند که در گوشه و کنار شاهد کتاب های معتبر آنها هستیم.