آزاد: تعطیلی «شنبه‌ها» باعث افزایش مراودات اقتصادی با جهان می‌شود
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که تعطیلی «شنبه‌ها» مراودات اقتصادی ما با جهان را بیشتر می‌کند.