دعوت از دانش‌آموز قهرمان مهدی‌شهری برای حضور در مسابقات پاراکاراته آسیایی
دانش‌آموز مهدی‌شهری با کسب مقام قهرمانی به مسابقات پاراکاراته آسیایی ۲۰۲۴ در کشور چین دعوت شد.