خراسان جنوبی
V
آرشیو
اعزام جمعی از مردم انقلابی استان برای دیدار با رهبر معظم انقلاب
استاندار خراسان جنوبی از پیگیری ها برای دیدار مردم این استان با مقام معظم رهبری خبرداد.