فناوری اطلاعات
V
آرشیو
ChatGPT برای کاربران پولی آپدیت شد: بهبود در زمینه نگارش، ریاضی و کدنویسی
OpenAI سرانجام هوش مصنوعی ChatGPT را برای اجرای مدل جدید GPT-4 Turbo خود ارتقا داده است.