انسان شناسی در پرتو کلام امام حسین در روز عرفه
دعای عرفه انسانی را تربیت می‌کند که شگفتی‌های خلقت را تنها عجایب علمی نمی‌داند، بلکه آن را جلوه قدرت و رحمت خدا می‌داند و کافی‌ است که خود را در برابر نسیم حیات‌بخش این خداشناسی قرار دهد و بعد بخواهد خودش را هم بشناسد.