تهران بزرگ
V
آرشیو
راهپیمایان روز قدس تهران؛ تشییع کنندگان شهدای القدس کنسولگری سوریه
راهپیمایی روز قدس با تشییع پیکر پاک شهدای راه قدس در تهران بزرگ با حضور مادران و کودکان و نوجوانان ، پیر و جوان ، گردان های الی بیت المقدس حماسه ساز شد .