اینفوگرافی
V
آرشیو
اینفوگرافی / جواب صریح به 5 شبهه انتخاباتی
انتخابات یکی از مهم ترین عرصه های سیاسی است که پیش روی ملت ایران قرار دارد و دشمنان نظام با درک اهمیت این اتفاق بزرگ سیاسی در صدد کم رنگ کردن حضور مردم با ایجاد شبهه در خصوص انتخابات، اهمیت آن و نقش مردم در این جریان سیاسی هستند . اینفوگرافی 5 جواب صریح به پر تکرار ترین شبهات رایج در خصوص انتخابات داده است . طراح : مریم فدایی