اینفوگرافی
V
آرشیو
زنان نخبه انقلاب اسلامی؛ زنان تأثیرگذار در جهان
انقلاب اسلامی ، فرصتی کم نظیر برای بانوان به وجود آورد تا توانایی های خود را در عرصه های مختلف به ظهور و بروز برسانند. معرفی این بانوان که در عرصه های ملی و بین المللی افتخار افرینی ، تولید علم می کنند این روزها از اهم اقداماتی است که باید به آن توجه شود.