یزد
V
آرشیو
کتابخانه ای که به همت جمعیت دانشجویی امام حسن(ع)در حاشیه شهر یزد برپا شد
جمعیت دانشجویی امام حسن علیه الاسلام استان یزد فعالیت خود را از حاشیه شهر شروع واز گروههای جهادی دانشجویی سراسر استان برای خدمت رسانی حمایت می کند.