خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون تربیت است/در هر زمان باید موذن واقعی جامعه خود باشیم
معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین کانونی که هر فرد در آن تربیت می شود، نقش بسیار موثری در شکل گیری شخصیت افراد دارد و بزرگ ترین هدایت گر هر خانواده هم مادر خانواده است.