بهداشت و سلامت
V
آرشیو
باید توجه به سلامت معنوی روح در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد/ اﺧﻼق پزشکی در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ نقش مهمی را ایفا می‌کند/ لزوم کار جهادی مسئولان در بحث رشد مباحث قرآنی- اخلاقی در بین جوانان و خانواده
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، در یازدهمین همایش بین المللی قرآن عترت و سلامت گفت:بحث سلامت در خانواده بسیار با اهمیت است چرا که رشد مباحث قرآنی و اخلاقی در خانواده مهم است و نتیجه آن در جامعه انعکاس پیدا می کند. در این راستا مسئولان ما باید جهادی کار کنند.