الگوی سوم
V
آرشیو
پرچمداری حضرت زینب در واقعه عاشورا یک پرچمداری جهانی بود/ بهترین نماد پرچمداری برای بانوان، تقویت روحیه مقاومت و امیدبخشی به نسل آینده است
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده گفت: پرچمداری حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا یک پرچمداری جهانی بود که این پرچمداری قابلیت دارد برای همه شیعیان و به ویژه بانوان شیعه الگو باشد، امروزه بهترین نماد پرچمداری برای بانوان، تقویت روحیه مقاومت و امیدبخشی به نسل آینده است تا بتوانند این پرچم ولایت و امامت را زنده نگه دارند.