الگوی سوم
V
آرشیو
روایت حماسه بانوان یزدی در خاطرات بانوی جانباز اشکذری
جانباز، آلبوم تماشایی خاطرات سرخی است که از دلاورمردی های عباس گونه های وطن به جا مانده است و در این روز عزیز، گفتگویی صمیمانه داریم با یکی از بانوان جانباز ایران سرافراز اسلامی ؛ عالیه ملانوری مادر ۶ فرزند و متولد سال ۱۳۴۵ و ساکن شهر یزد.