مد و زیبایی
V
آرشیو
با این موادغذایی موهای خود را تقویت کنید
از آنجایی که آب برنج مانند یک درمان پروتئینی عمل می کند ، بهتر است آن را به همان دفعاتی که معمولاً از ماسک ها و درمان های فرموله شده با پروتئین استفاده می کنید استفاده کنید تا از موهای شکننده و خشک جلوگیری کنید.