کودکان آنلاین؛ مادران نگران/ تفاوت نسل‎ها زنگ خطر جدی برای خانواده
مدرس سواد رسانه گفت: کودکان آنلاین و مادران نگران معضل امروز جامعه در سایه ترویج فضای مجازی است.