البرز
V
آرشیو
دشمن با دروغ مجازی می‎خواست حجاب را از سر بانوان بردارد+ فیلم
مدرس دانشگاه گفت: دشمن با دروغ مجازی می‎خواست با شعار «زن، زندگی، آزادی» حجاب را از سر بانوان مسلمان بردارد اما با شکست روبرو شد.